Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Βιολογικό Σύμπαν

Εγώ, ένα Σύμπαν ατόμων, ένα άτομο στο Σύμπαν
 Richard P. Feynman

Αμερικανός Θεωρητικός Φυσικός 


  
 Η Ομάδα μας δημοσιεύει σε αποκλειστικότητα το πρώτο κεφάλαιο από το υπο έκδοση βιβλίου με τίτλο :Biological Universe (Βιολογικό Σύμπαν ), του Ινδού Αστροφυσικού Vishal Kumbhar . Το εξαιρετικό αυτό βιβλίο ¨παντρεύει¨ το μικρόκοσμο του εσωτερικού Σύμπαντος-σώματος μας με το μεγαλείο του Σύμπαντος.

Ευχαριστούμε θερμά τον Κο Vishal Kumbhar , για την εμπιστοσύνη του για αυτή μας την δημοσίευση

Η κίνηση, η λειτουργία, οι αλλαγές, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που συμβαίνουν στο σώμα μας είναι παρόμοιες με τις δραστηριότητες που συναντάμε στο Σύμπαν. Εδώ είναι ακριβώς που τα πράγματα συσχετίζονται μεταξύ τους, για να δώσουν μια νέα, μια άλλη άποψη για την κατανόηση του Σύμπαντος. Αν παρατηρήσουμε την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού μας, και την συγκρίνουμε με τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στο Σύμπαν, τότε μπορούμε να δώσουμε λύση στα μεγαλύτερα μυστήρια του. Το Σύμπαν έτσι θα γίνει πιο εύκολα κατανοητό.  Η διαφορά που παρατηρείται στα διάφορα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα μέσα στο σώμα μας, είναι πάρα πολύ μικρότερη σε σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν στο Σύμπαν, και αν προσπαθήσουμε να τα συσχετίσουμε, η κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει, του Σύμπαντος μας, θα γίνει πολύ καλύτερη.  
Τα άτομα ή τα μόρια είναι τα δομικά στοιχεία όλης της Ύλης , είτε βρίσκονται μέσα
στο σώμα μας, είτε οικοδομούν ολόκληρο το Σύμπαν .........!   

Ø  Το Κύτταρο

Το  κύτταρο είναι η βασική μονάδα της ζωής όπως την ξέρουμε. Είναι η μικρότερη οντότητα η οποία είναι ικανή να εκτελεί ανεξάρτητη αναπαραγωγή. Είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο των έμβιων όντων. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Για μπορέσει η μικροσκοπική αυτή μονάδα να διαμορφωθεί να πάρει δηλαδή κάποια δομή (σχήμα) στο σώμα μας, λαμβάνουμε θρεπτικά συστατικά από τις τροφές, στη συνέχεια μετατρέπονται τα θρεπτικά συστατικά σε ενέργεια, όπου εκτελούνται εξειδικευμένες λειτουργίες. Τα κύτταρα περιέχουν επίσης γενετικό υλικό του σώματος μας και μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα του εαυτού τους.

Οι οργανισμοί που έχουν ένα κύτταρο λέγονται μονοκύτταροι οργανισμοί-για παράδειγμα η Αμοιβάδα η οποία αυτοαναπαραγάγεται - . Συμπεριφέρονται και λειτουργούν σαν πολυκύτταροι  οργανισμοί, όπως ο άνθρωπός. Η ζωή ξεκίνησε από ένα μόνο κύτταρο, όπως και το Σύμπαν ξεκίνησε από την μεγάλη έκρηξη, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή και η ζωή του Σύμπαντος έχουν ίδιες συνθήκες γένεσης. Το βασικό συστατικό των κυττάρων είναι η πλασματική ή κυτταρική μεμβράνη, η οποία χωρίζει τα κύτταρα το ένα από το άλλο, όπου και σχηματίζουν το περιβάλλοντα χώρο τους  ,ο οποίος είναι πορώδες και επιτρέπει την κίνηση των διαφόρων ουσιών και υλικών, τόσο εντός, όσο και εκτός του κυττάρου. Οι μεμβράνες αυτές περιέχουν πρωτεΐνες που δρουν ως δίοδοι, και αντλούν μόρια προς το εξωτερικό του κυττάρου. Εκτός από την κυτταρική μεμβράνη, υπάρχει και ένα εξωτερικό παχύ στρώμα στα κύτταρα των φυτών, το οποίο δρα σαν ένα κυτταρικό τοίχωμα.

Η ουσία η οποία μοιάζει με ζελέ, και η οποία βρέθηκε μεταξύ της κυτταρικής μεμβράνης και του πυρήνα λέγεται κυτταρόπλασμα. Παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα ενδο-κυτταρικά συστατικά. Το κυτταρόπλασμα αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια. Ο κυτταρικός πυρήνας  είναι μια μεμβράνη που περικλείει το λεγόμενο  οργανίδιο που βρέθηκε στα κύτταρα, που είναι επίσης γνωστό ως κέντρο ελέγχου του κυττάρου. Ο κυτταρικός πυρήνας διαχωρίζεται από το κυτόπλασμα από την πυρηνική μεμβράνη. Το μικρό σφαιρικό σώμα στο εσωτερικό του πυρήνα λέγεται πυρηνίσκος.

Τα χρωμοσώματα έχουν  νηματοειδή δομή, και βρίσκονται στο εσωτερικό του πυρήνα των ζωικών και φυτικών κύτταρων, αλλά δεν είναι πάντοτε παρόντα, σχηματίζονται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρο η κυτταρική διαίρεση. Τα χρωμοσώματα φέρουν γονίδια τα οποία διατηρούν τις πληροφορίες έτσι ώστε να σχηματιστούν και να επιβιώσουν τα κύτταρα ενός οργανισμού, καθώς και να μεταβιβαστούν τα γενετικά  χαρακτηριστικά στους απογόνους. Τα γονίδια σχηματίζουν μερικά στελέχη DΝΑ, το οποίο είναι ένα νουκλεϊκό οξύ που περιέχει γενετικές οδηγίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και τη λειτουργία όλων των γνωστών οργανισμών.

Το κύτταρο που έχει ένα καλά οργανωμένο πυρήνα και μια πυρηνική μεμβράνη είναι γνωστό ως ευκαρυωτικό κύτταρο. Και ένα προκαρυωτικό κύτταρο έχει μια μεμβράνη πλάσματος. Είναι περιτριγυρισμένο από ημι ρευστή ουσία, που λέγεται Κυτταροδιάλυμα. Επάνω στο οποίο υπάρχει μια επίστρωση που ονομάζεται κάψουλα και προστατεύει το κύτταρο από το να προσκολλάται σε άλλες επιφάνειες.
Το λεγόμενο Μαστίγιο (Flagellum) είναι μια νηματοειδής απόφυση σε σχήμα ουράς που προεξέχει  σε αυτό.


Ø Κοσμικά συμβάντα

Όπως τα κύτταρα, η μεγάλη έκρηξη είναι βασικό γεγονός  της συμπαντικής ζωής, το οποίο επίσης, είναι σε θέση να δημιουργήσει όλη την οικογένεια του δηλαδή τα αστέρια τους, γαλαξίες, τους πλανήτες και όλα τα ουράνια αντικείμενα.Σχήμα 1.1: Ευκαρυωτικό και προκαρυωτικό κύτταρο

Όπως ακριβώς συμβαίνει και στα κύτταρα, στην απαρχή της μεγάλης Έκρηξης όλα τα σωματίδια απόκτησαν μάζα μέσα στο πεδίο Higgs. Η ίδια διαδικασία γίνεται και στο κύτταρο. Μετά από αυτά τα γεγονότα όλα τα αντικείμενα διαχωρίστηκαν επίσης από συγκρούσεις και άλλες δυνάμεις, όπως παρατηρούμε να γίνεται και με τον διαχωρισμό των κυττάρων, τη λεγόμενη κυτταρική διαίρεση. Όλα τα αντικείμενα στο σύμπαν δομούνται από ορισμένες στρωματώσεις (στρώματα), και είναι διάφανα διαχωρισμένα μεταξύ τους, όπως ο πορώδης διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ των κυττάρων. Αυτό επιτρέπει τις διάφορες κινήσεις (μεταφορά υλικών) προς τα μέσα και προς τα έξω. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι τόσο το κύτταρο, όσο και τα κοσμικά αντικείμενα περιβάλλονται από ένα εξωτερικό παχύ στρώμα.

Όπως τα χρωμοσώματα στο κύτταρο, τα οποία εμφανίζονται μόνο κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, το ίδιο πράγμα επίσης συμβαίνει και σε ένα αστέρι. Ορισμένα άγνωστα μέρη του πυρήνα του εμφανίζονται μετά από συγκρούσεις με άλλα στοιχεία, ή όταν σημειώνεται κάποια έκρηξη, όπως για παράδειγμα οι εκρήξεις Υπερκαινοφανών (Σουπερνόβα). Στο κύτταρο, ένα χρωμόσωμα μεταφέρει πληροφορίες μέσω γονίδιων και είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία στους γνωστούς μας οργανισμούς.

 Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις εκρήξεις Υπερκαινοφανών αστέρων, όπου  συλλέγουμε πληροφορίες από τα απομεινάρια της έκρηξης αυτής, και της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας στην περιοχή των ακτίνων γάμμα, των ακτίνων Χ και του οπτικού φάσματος.

Η ίδια διαδικασία λαμβάνει χώρα στο κύτταρο καθώς και στον κύκλο ζωής ενός αστέρα (Κύρια ακολουθία). Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον κύκλο ζωής των αστέρων , και ως εκ τούτου, απλά πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο κύτταρο, και στη συνέχεια αυτόματα μπορούμε να λύσουμε όλα τα άγνωστα μυστήρια σχετικά με το αστέρι και τον κύκλο ζωής του.


                                 Σχήμα 1.2: Η Εξέλιξη του Κυττάρου και η Μεγάλη έκρηξη


                                                                 


                                                                  
Σχήμα 1.3: Ο πυρήνας του κυττάρου και ο αστρικός πυρήνας


Ø Μίτωση και μείωση

Η Μίτωση και η μείωση είναι και οι δύο τύποι της κυτταρικής διαίρεσης.
Και οι δύο ασχολούνται με την αντιγραφή των χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα διαιρούνται με παρόμοιο τρόπο και μεταφέρονται στα νεοσχηματισθέντα κύτταρα. Μερικά από αυτά τα στάδια μοιάζουν σε σημαντικό βαθμό το ένα με το άλλο.


Ø Μίτωση


Αν ένα κύτταρο θέλει να κάνει ένα αντίγραφο του εαυτού του τότε, θα πρέπει να αντιγράψει το DNA του (μέρος του χρωμοσώματος). Κατόπιν το κύτταρο διαχωρίζεται και ταξινομείται σε δύο κύτταρα μέσα στο πρωταρχικό κύτταρο. Το πρωταρχικό κύτταρο στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέρος (γενετικές πληροφορίες) του κάθε γονέα υπάρχει και μεταφέρεται από τα δύο νέα κύτταρα. Αποτελέσματα αυτού είναι τα κύτταρα να εμπεριέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τον σχηματισμό όπως τα εσωτερικά όργανα, το δέρμα, τα οστά, το αίμα κ.λπ. Υπάρχουν μερικά στάδια (φάσεις) της μίτωσης όπως:Η Διά-φάση – η προ-φάση (φάση προετοιμασίας) – η Μετά-φάση (οργανωτική φάση) – η Ανά-φάση (φάση διαχωρισμού) – και η Τελό-φάση.

Μετά τη Μίτωση η πραγματική διάσπαση των θυγατρικών κυττάρων σε δύο ξεχωριστά κύτταρα είναι γνωστή ως κυτοκίνηση. Εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο και στα φυτικά κύτταρα και στα ζωικά κύτταρα. Τέλος, το νέο πανομοιότυπο κύτταρο διαχωρίζεται, και για άλλη μια φορά ξεκινά και πάλι το στάδιο της δια-φάσης όπου γίνεται ξανά η προετοιμασία για μια μεταγενέστερη μιτωτική διαίρεση. Ενώ τα χρωμοσώματα που δεν είναι πλέον ορατά, θα αντιγραφούν ακριβώς πριν από την έναρξη της μίτωσης.


Σχήμα 1.4: Στάδια της μίτωσης


     Μείωση
Η Μείωση Ι : έχει τέσσερις φάσεις
     Ø  Την Προ-φάση Ι – την Μετά-φάση Ι – την Ανά-φάση Ι – και την Τελόφαση Ι
 Η Μείωση Ι είναι πολύ παρόμοια με τη μίτωση. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι δύο Χρωματίδες ανά χρωμόσωμα δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημες λόγω γενετικού ανασυνδυασμού που συμβαίνει στη Μείωση Ι.

    Ø  Προ-φάση ΙΙ – Μετά-φάση ΙΙ –  Ανά-φάση ΙΙ – Τελόφαση ΙΙ

Τα τέσσερα θυγατρικά κύτταρα που ονομάζονται Aπλοειδή (Haploids) και έχουν τη σωστή ποσότητα DNA. Είναι έτοιμα πλέον να εξελιχθούν σε σπέρμα ή σε ωάρια.Σχήμα 1.5: Τα στάδια της Μείωσης
  
  ØΠώς ένα αστέρι γεννιέται ...;

Φανταστείτε ένα τεράστιο νέφος αερίου και σκόνης, πού έχει έκταση πολλά έτη φωτός. Η Βαρύτητα, όπως κάνει πάντα, προσπαθεί να τραβήξει όλα μαζί τα υλικά. Λίγοι κόκκοι σκόνης συλλέγουν μερικούς ακόμα… και  ακόμα μερικούς…., και ακόμη περισσότερους. Τελικά, όταν συγκεντρωθεί αρκετό αέριο (Κυρίως Υδρογόνο) και σκόνη σε μια γιγαντιαία σφαίρα, στο κέντρο της μπάλας, η θερμοκρασία επιτίθεται στο αέριο και στη σκόνη.  Τα άτομα ύλης (σκόνη και αέριο) προσκρούουν το ένα πάνω στο άλλο κάτω από τη τεράστια πίεση της βαρύτητας στο περιβάλλον υλικό , αυξάνοντας σταδιακά την θερμοκρασία η οποία  φθάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια βαθμούς. Και τότε… ένα θαυμαστό γεγονός συμβαίνει .... Η Πυρηνική σύντηξη αρχίζει και η μπάλα των αερίων και της σκόνης αρχίζει να …λάμπει. Ένα νέο αστέρι έχει ξεκινήσει τη ζωή του στο Σύμπαν μας.

!! Όπως το κύτταρο αρχίζει τη ζωή του μέσα στο σώμα μας .. !!

Τι είναι λοιπόν αυτό το υλικό, που ονομάζεται «πυρηνική σύντηξη» ......? Και γιατί
αρχίζει να συμβαίνει μέσα στη σφαίρα του αερίου και της σκόνης ..;  Τα πράγματα έχουν ως εξής… Καθώς η συστολή του αερίου και της σκόνης εξελίσσεται και η θερμοκρασία
φτάνει περίπου τα 15 εκατομμύρια βαθμούς, η πίεση στο κέντρο της μπάλας
γίνεται τεράστια. Τα ηλεκτρόνια απογυμνώνονται από τα μητρικά τους άτομα,
δημιουργώντας μία μορφή ύλης που καλείται Πλάσμα. Η συρρίκνωση συνεχίζεται και οι πυρήνες στο πλάσμα αρχίζουν να κινούνται όλο και  πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Τελικά, πλησιάζουν το ένα το άλλο τόσο γρήγορα, ώστε η ηλεκτρική άπωση που υπάρχει μεταξύ των πρωτονίων τους υπερκεράζεται. Οι πυρήνες συντρίβονται μεταξύ τους τόσο σκληρά ώστε κολλούν μεταξύ τους, και τελικά συντήκονται. Με τον τρόπο αυτό, απελευθερώνουν  μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια από την σύντηξη ξεχύνεται έξω από τον πυρήνα, δημιουργώντας μία εξωτερική πίεση στο αέριο που υπάρχει εκεί γύρω από αυτό την μπάλα του αερίου και της σκόνης, που κινείται πλέον στο διάστημα με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η σφαίρα αυτή λοιπόν, μετατρέπεται σε ένα αστέρι, που αρχίζει να λάμπει… που αρχίζει να ζει !

Νέα αστέρια δημιουργούνται σε ποικιλία μεγεθών και χρωμάτων. Τα χρώματά τους ; Κυμαίνονται από μπλε έως κόκκινο, και από λιγότερο από το μισό μέγεθος του Ήλιου μας (<Ηλιακές μάζες> ) έως πάνω από 20 φορές ή και περισσότερο το μέγεθος του Ήλιου. Όλα εξαρτώνται από το πόσο αέριο και σκόνη συλλέγεται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού άστρων. Το χρώμα του αστεριού εξαρτάται από τη θερμοκρασία της επιφάνειας του. Και η θερμοκρασία του εξαρτάται, και πάλι από το πόσο πολύ αέριο και σκόνη είχε συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του. Όσο πιο πολύ ογκώδες είναι ένα αστέρι όταν ξεκινά τη ζωή του τόσο πιο φωτεινό και ζεστό θα είναι. Για ένα αστέρι, τα πάντα εξαρτώνται από τη μάζα του.

Καθ 'όλη τη ζωή τους, τα αστέρια μάχονται της προς τα μέσα πίεση της δύναμης της βαρύτητας. Μόνο η προς τα έξω πίεση που δημιουργείται από τις πυρηνικές αντιδράσεις αντισταθμίζει τη δύναμη της βαρύτητας εξοβελίζοντάς την μακριά από τον πυρήνα του αστέρα, και κρατά το αστέρι «ανέπαφο». Αλλά αυτές οι πυρηνικές
αντιδράσεις απαιτούν ….καύσιμα, ιδιαίτερα Υδρογόνο. Τελικά τα αποθέματα Υδρογόνου τελειώνουν και στο αστέρι αρχίζει πλέον η τελική του φθορά, και ο θάνατός του. 
Απλά παρατηρήστε την εξέλιξη των κυττάρων στο σώμα μας και την αστρική εξέλιξη
στο σύμπαν ...... !! Οι απαντήσεις σε όλες τις μυστηριώδεις ερωτήσεις θα λυθούν
αυτομάτως.


                                                     Σχήμα 1.6: Αστρικός σχηματισμός 


  Ø Σύγκριση μεταξύ κυττάρου και Αστέρα


Κάθε λεπτό το σώμα μας έχει την ανάγκη δημιουργίας περίπου..300 εκατομμύριων νέων κύτταρων ..! Ένα κύτταρο ξοδεύει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενδό-φάση καθώς δραστηριοποιείται και εξελίσσεται, διαλύοντας τα σάκχαρα, συνθέτοντας πρωτεΐνες, και ένζυμα. Ωστόσο, τα κύτταρα αναπόφευκτα φθείρονται, καταρρέουν και να τραυματίζονται.
Σκεφτείτε μόνο, ότι το αστέρι γεννιέται με εκατομμύρια άτομα (φωτόνια) συγκεντρωμένα
Μαζί.  Συνεπώς η μάζα του εξαρτάται από το πόσο αέριο έχει παγιδευτεί  κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του. Η αντίδραση σύντηξης συντελείται εκείνη την εποχή, που το αστέρι είναι σε καλή κατάσταση. Ομοίως όπως το κύτταρο βρίσκεται στο στάδιο της διά-φάσης (Μεταξύ των ενεργών φάσεων του κυττάρου). Μετά από αυτό, ο χρόνος συνεχίζεται, το    καύσιμο καίγεται κανονικά,  και τελικά το αστέρι θα πεθάνει με μία Σουπερνόβα ή Υπερνόβα,  όπου τελειωτικά θα σχηματιστεί είτε ένας λευκός νάνος, είτε ένα αστέρι νετρονίων, είτε μια μαύρη τρύπα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει επίσης και στον κυτταρικό κύκλο. Τα συστατικά σωματίδια του (άτομα) μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά η διαδικασία είναι ίδια.

!! Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα είναι τα αστέρια του Σύμπαντος σώματός μας .. !!
Ακόμα όμως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες…

  Ø Ο Ιστός

      Είναι μια ομάδα κυττάρων που εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Είναι μονοκύτταροι οργανισμοί. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ιστού στο ανθρώπινο σώμα.

i   Ο επιθηλιακός ιστός: Καλύπτει το σώμα και την επιφάνεια των οργάνων, τις κοιλότητες του σώματος, και σχηματίζει αδένες. Ασχολείται με την προστασία, απορρόφηση, απέκκριση, έκκριση, διάχυση και διήθηση.
ii  Ο Συνδετικός ιστός: Ενώνει, υποστηρίζει και προστατεύει τα μέρη του σώματος, αποθηκεύει ενέργεια και μεταλλικά στοιχεία.
ii  i) Ο Μυϊκός ιστός: Συστέλλεται για να παραχθεί κίνηση.
i   v) Ο νευρικός ιστός: -Δημιουργεί και μεταδίδει νευρικές ώσεις που συντονίζουν τις δραστηριότητες του σώματος.
    Οι ιστοί ενεργούν σαν ομάδα αστέρων ή πλανητών στο σύμπαν του ανθρώπινου σώματος.


  Σχήμα 1.7: Τύποι ιστού

                                                     
      Η ομάδα αστέρων που απαρτίζουν ένα αστρικό σμήνος 2 έχει γνωστούς τύπους:

i    Το Ανοικτό σμήνος: Περιέχει από δεκάδες έως εκατοντάδες αστέρια, συνήθως σε μια ασύμμετρη διάταξη.

     Το Σφαιρωτό σμήνος: Περιέχει από χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες αστέρια σε μία συμμετρική, κλειστή σύνθεση, που έχει σχεδόν σφαιρική μορφή. Το ανοικτό σμήνος και το σφαιρωτό σμήνος παρουσιάζουν ομοιότητες με τους επιθηλιακούς ιστών και τους συνδετικούς ιστούς. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν ομάδες αστέρων που δεν γνωρίζουμε ακόμα την ύπαρξη τους..! Σύμφωνα με αυτό, και άλλες ανακαλύψεις και μελέτες αστρικών σμηνών θα μελετηθούν από ότι τώρα.

!     Τα κύτταρα είναι τα αστέρια και οι ιστοί είναι ομάδα αστέρων στο ανθρώπινο σύμπαν του σώματος μας ... !!!
              Σχήμα 1.8: Άνοικτά και Σφαιρωτά σμήνη αστέρων

      ØΟργανα.

      Είναι συλλογή εκατομμυρίων ιστών ομαδοποιημένων μεταξύ τους, οι οποίοι εκτελούν μια ενιαία λειτουργία στο σύμπαν - σώμα μας. Υπάρχουν περίπου 78 όργανα στο ανθρώπινο σύμπαν-σώμα μας, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος, τη λειτουργία και τη δράση τους. Από τα 78 όργανα  το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο σε σχέση μεγέθους και βάρους. Το μεγαλύτερο όργανο στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών και των δράσεων του σώματος. Σύμφωνα με την προεπισκόπηση των προηγούμενων τμημάτων, τα όργανα είναι οι γαλαξίες και η ομάδα των οργάνων είναι η ομάδες των γαλαξιών. Τα όργανα και οι ομάδες οργάνων είναι οι γαλαξίες και οι ομάδες γαλαξιών στο ανθρώπινο σύμπαν-σώμα μας.


     Ø Ο Σχηματισμός των γαλαξιών.

     Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς σχηματίστηκαν οι διάφοροι γαλαξίες,  και πώς
     πήραν την μορφή και το σχήμα που βλέπουμε σήμερα. Αλλά έχουμε υπόψη μας κάποιες θεωρίες σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη τους.
      Λίγο μετά την Μεγάλη Έκρηξη (big bang) περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, το ήδη καταρρέων αέριο και τα σύννεφα σκόνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο σχηματισμό των γαλαξιών. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γαλαξιών, και ειδικά οι γαλαξιακές συγκρούσεις, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους.

      Σύμφωνα με το νόμο του Χάμπλ η επιστήμη οδηγήθηκε στη θεωρία του Διαστελλόμενου Σύμπαντος.
      Μπορούμε να υπολογίσουμε την ηλικία του σύμπαντος με βάση το ποσοστό αυτής της Διαστολής
      Επειδή μερικοί γαλαξίες είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά από εμάς, μπορούμε να
      διακρίνουμε ότι σχηματίστηκαν αρκετά σύντομα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (καθώς βλέπουμε όλο και βαθύτερα μέσα στο διάστημα, στην ουσία κοιτάμε πίσω στο χρόνο). Οι περισσότεροι γαλαξίες σχηματίστηκαν νωρίς κατά την περίοδο του πρώιμου σύμπαντος, αλλά τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο Galaxy Explorer (GALEX) της NASA δείχνουν ότι ορισμένοι νέοι γαλαξίες έχουν σχηματιστεί σχετικά πρόσφατα κατά τα τελευταία δισεκατομμύρια χρόνια.

    Ø Οι περισσότερες από τις θεωρίες για το πρώιμο σύμπαν κάνουν δύο υποθέσεις ..

     1. Ήταν γεμάτο από Υδρογόνο και Ήλιο.
     2. Ορισμένες περιοχές ήταν ελαφρώς πυκνότερες από τις άλλες.
     Από αυτές τις υποθέσεις, οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι οι πυκνότερες περιοχές
      επιβράδυναν ελαφρώς την διαστολή του Σύμπαντος, επιτρέποντας στο αέριο να συσσωρεύεται σε ένα μικρό σύννεφο που ονομάζεται Πρωτογαλακτικό νέφος. Σε αυτό το νέφος, η βαρύτητα προκάλεσε τη κατάρρευση του αέριου και της σκόνης, και έτσι σχηματίστηκαν τα αστέρια. Τα αστέρια αυτά ¨κάηκαν¨ γρήγορα και έγιναν σφαιρωτά σμήνη. Η βαρύτητα όμως συνέχισε να συμπιέζει και να προκαλεί κατάρρευση σε αυτό το νέφος. Καθώς τα νέφη αυτά κατέρρεαν σχημάτισαν έναν  περιστρεφόμενο δίσκο. Ο περιστρεφόμενος αυτός  δίσκος προσέλκυσε περισσότερο αέριο και σκόνη και σχηματίζοντας με αυτό τον τρόπο έναν πρώτο γαλαξιακό δίσκο. Μέσα σε αυτό τον γαλαξιακό δίσκο σχηματίστηκαν νέα αστέρια.
      Αυτό που απέμεινε στα εξωτερικά όρια του αρχικού νέφους ήταν σφαιρωτά σμήνη και το Άλω (φωτοστέφανο) που αποτελείται από αέρια, σκόνη και σκοτεινή ύλη.

      Πρώτα πρέπει να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα που γνωρίζουμε με ακρίβεια.  Πώς σχηματίστηκαν οι  γαλαξίες στο σύμπαν ..... ???
      Η απάντηση παραμένει ακόμα αινιγματική ..... !!
     Αν παρατηρήσουμε πώς τα όργανα σχηματίστηκαν στο σύμπαν - σώμα μας, τότε
     ίσως να φτάσουμε σε μια μοναδική απάντηση για το πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες .. !!


     ØΟ Ανθρώπινος και ο ...Συμπαντικός Εγκέφαλος.

     Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα όργανο στο σύμπαν -ανθρώπινο σώμα. Αποτελείται από περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια νεύρα που επικοινωνούν με τρισεκατομμύρια συνδέσεις που ονομάζονται Συνάψεις. Οι λειτουργίες που εκτελούνται από τις συνάψεις είναι η μεταφορά ηλεκτρικού ή χημικού σήματος (πληροφορία) από το ένα κύτταρο στο άλλο. Η μεταφορά μπορεί να είναι από νεύρο σε νεύρο, (nuero-neuro), ή νεύρων σε μύες (neuro-myo).
      Το σύμπαν έχει επίσης το δικό μυαλό, το δικό του εγκέφαλο, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι αυτό ο εγκέφαλος .. ??
      Επίσης επικοινωνεί με όλα τα ουράνια σώματα, και η αλήθεια είναι ότι...
     δεν γνωρίζουμε τίποτα γι 'αυτό.Σχήμα 1.9: Ένα πολύ μικρό μέρος των Συνάψεων.         
   
    Γνωρίζουμε 5000 συνάψεις με πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας ... !!

    Τα  μυστήρια του Σύμπαντος
    Τώρα πρέπει να σκεφτούμε ....
    Πώς σχηματίστηκαν οι γαλαξίες ... ??
    Τι είναι ο εγκέφαλος του σύμπαντος ... ??
    Πώς (αν) επικοινωνούν ; δηλαδή ποια συχνότητα χρησιμοποιούν ... ??
    Πώς και που επεκτείνεται το Σύμπαν ... ??
    Αν μελετήσουμε συγκριτικά το ανθρώπινο σύμπαν-σώμα μας και το σύμπαν της Μεγάλης Έκρηξης,
    μπορεί να λυθούν κάποια άγνωστα μυστήρια πολύ νωρίτερα από ότι πιστεύουμε ..........

    Συγγραφέας: Vishal Kumbhar (Theoretical Astronomer)
    (Founder & Director of Bramhandiniyog Astronomy Research Institute)

   kumbharvishal3@gmail.com
Πηγές υπάρχουν επίσης και στις παραπομπές του κειμένου (οι λέξεις με τα μπλε γράμματα)
         
Απόδοση στα Ελληνικά : Δημήτρης Γκίκας.
Για διορθώσεις, απορίες, ή συμπληρώματα, γράψτε μας: gikasd63@hotmail.com


Ε 

Biological Universe

I, a universe of atoms, an atom in the Universe
                                                 Richard P. Feynman

From: Vishal Kumbhar (Theoretical Astronomer)
 (Founder & Director of Bramhandiniyog Astronomy Research Institute)The motion, function, modification and all activities are happening in our body is similar to the cosmos activities. Here we are just correlating with them to give the new and another view to understanding the Universe. If we observe our internal body function and compare with the cosmos events then we can solve biggest mysteries of cosmos. It will be easier to understand. The difference in events is happens in body in too much smaller as compare with cosmos, try to correlate it for our better understanding.
Atoms or molecules are building blocks of all the matters whether it is
in our body or in cosmos.........!

Ø Cell
A cell is a basic unit of life as we know it. It is the smallest unit capable of independent reproduction. Is a basic building block of living things. The human body is composed of trillions of cells. For providing (shape) structure to the body, we take nutrient from food, convert those nutrients into energy and carry out specialized functions. Cells also contain the body’s hereditary material and can make copies of themselves.
Single celled organism is unicellular organism. ex. Amoeba- he reproduces himself. They behave and work like multicellular organism i.e. like human. The life is start from single cell like Universe started from big-bang. i.e. Human life and life of Universe have same starting condition. The basic component of cell is plasma membrane, it separates cell one another and form the surrounding medium is porous and allows movement of substance or material inward as well as outward. The membranes contain proteins that act as channel and pumps to take out molecules from the cell. In addition to cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants is a cell wall.
The jelly like substance found between the cell membrane and nucleus is cytoplasm. It provides a safe environment for all intra-cellular components. The cytoplasm made from water, proteins, carbohydrates and lipids. Nucleus is a membrane enclosed organelle found in the cells that is also known as control center of the cell. Nucleus is always separate from cytoplasm by nuclear membrane. The small spherical body inside the nucleus is nucleolus.
Chromosomes are thread like structure located inside the nucleus of animal and plant cells, but they are not always present, they form around the time of cell division. Chromosomes carry genes which hold the information to build and maintain an organism’s cells and pass genetic traits to offspring. Genes form a few stretches of DNA, which is a nucleic acid that contain genetic instructions used in development and functioning of all known organism.
The cell having a well-organized nucleus and nuclear membrane are known as eukaryotic cell. And a prokaryotic cell has a plasma membrane. They are surrounded by semi fluid substance i.e. Cytosol. On which there is coating called capsule and it protect the cell from stick to another surfaces.
Flagellum is a tail like projection to it.

Ø Cosmos  Events
Like cell, the big-bang is basic event of universal life. It is also capable to produce its family i.e. stars, galaxies, planets and all heavenly objects.
                                                            Figure 1.1: Eukaryotic cell and prokaryotic cell


Like cell, in the beginning of big-bang all the particles got a mass in Higgs field. Same work is done by the cell. After these events all objects get separated by collision and other forces as well, like cell separation. All objects in the cosmos are made by some layers and they are transparently separated by each other like cells are separated by porous. And it is allow for inward and outward movements. Also we can say that both cell and cosmic object have outer thick layer.

Like chromosomes in cell, they are appear only when cell division process same thing happen in the star also. Some unknown parts of its core come into appearance after its collision with others or at blast. i.e. Supernovae. In cell, a chromosome carries information through genes and is helpful for development and functioning of known organism. Same thing occur in star blast, we collecting the information from its remnants and emitted rays in the range of gamma-rays, x-ray and visual range.
The same process occurs in the cell as well as in the star cycle. Yet we don’t know exactly what is happening in the star cycle..? Hence we just need to understand what is exactly going on in the cell, and then automatically we can solve all unknown mysteries about star and its life cycle.


                           
            


             Figure 1.2: Cell evolution and Big Bang

  Figure 1.3: Cell nucleus and star nucleus

                                                                                       


Ø Mitosis and Meiosis
Mitosis and Meiosis are both types of cell division. They both deal with
replication of chromosomes. The chromosomes are divided in a similar
way and transported to newly formed cells. Some of the stages resemble
each other in significant way.

Ø Mitosis
If a cell wants to make a duplicate of itself then, they must copy its DNA (part of a chromosome). And they separated and sorted into two sides of the cell. The cell then split in to two parts. Part of each parent is carried to the two new cells. Results in cells such as internal organs, skin, bones, blood etc. There are few stages of mitosis such as,
Ø Inter-phase - Pro-phase (preparation phase) - Meta-phase (organizational phase) - Ana-phase (Separation phase) - Telo-phase.
After mitosis the actual splitting of the daughter cells into two separate cells is known as cytokinesis. And occurs differently in both plant cells and animal cells. Finally, the new identical cell separates and once again they enter into inter-phase in preparation for a later mitotic division. While the chromosomes are no longer visible, they will be replicated just before mitosis begins.Figure 1.4: Stages of mitosis
                                                                                                                       

Ø Meiosis
Meiosis I- Has four phases as,
Ø Pro-phase I - Meta-phase I - Ana-phase I - Telophase I
Meiosis II
The meiosis I is really similar to mitosis. The only difference is that the two chromatids per chromosomes are not necessarily identical due to genetic recombination occurring in meiosis I.
Ø Pro-phase II - Meta-phase II - Anaphase II - Telophase II
The four daughter cells are now all haploid and have the right amount of DNA. They are ready to develop into sperm or eggs now.      
 
  Figure 1.5: Stages of meiosis

Ø How star is born...?
Imagine an enormous cloud of gas and dust, many light-years across. Gravity, as it always does, tries to pull the materials together. A few grains of dust collect a few more, then a few more, then more still. Eventually, enough gas and dust has been collected into a giant ball, at the center of the ball, the temperature from all the gas and dust bumping into each other under the great pressure of the surrounding material reaches 15 million degrees or so. A wondrous event occurs....nuclear fusion begins and the ball of gas and dust starts to glow. A new star has begun its life in our Universe.
!!Like cell starts its life in our body..!!
So, what is this material, called “nuclear fusion”......? And why
does it start happening inside the ball of gas and dust..? It happens like
this...As the contraction of the gas and dust progresses and temperature
reaches 15 million degrees or so, the pressure at the center of the ball
become enormous. The electrons are stripped off of their parent atoms,
creating a plasma. The contraction continues and the nuclei in the plasma start moving faster and faster. Eventually, they approach each other so fast, that they overcome the electrical repulsion that exists between their protons. The nuclei crash into each other so hard that they stick together, or fuse. In doing so, they give off a great deal of energy. This energy from fusion pours out from the core, setting up an outward pressure in the gas around it the ball of gas and dust, it moves off into space in the form of electromagnetic radiation. The ball, now a star, begins to shine.
New stars come in a verity of sizes and colors. They range from blue
to red, from less than half the size of our Sun to over 20 times or more the Sun size. It all depends on how much gas and dust is collected during the stars formation. The color of the star depends on the surface temperature of the star. And its temperature depends, again on how much gas and dust were accumulated during formation. The more mass a star starts out with, the brighter and hotter it will be. For a star, everything depends on its mass.
Throughout their life, stars fight the inward pull of the force of gravity. It is only the outward pressure created by the nuclear reactions pushing
away from the star core that keeps the star “intact”. But these nuclear
reactions require fuel, in particular hydrogen. Eventually the supply of
hydrogen runs out and the star begins its demise.
Just observe the cell evolution in our body universe and star evolution
in the cosmos......!! Answers of all mysterious questions will solve
automatically.            Figure 1.6: Formation of Star

Ø Co-relation between Cell and Star
Each minute our body needs to make about..300 million new cells..! A cell spends a good part of its life in inter-phase as working and growing, breaking the sugars, synthesizing proteins, enzymes. However, cells inevitably wear out, break down and suffer injuries.
Just think, the star is born with millions of atoms (photons) collecting
together, then its mass is depends on the how much gas is trapped during
formation. The fusion reaction is going on that time, the star is at good
condition. Similarly like the cell is at inter-phase stage. After that, time
goes on then fuel is burn out and star will dead with supernovae or hypernovae and form white dwarf, neutron star or black hole. Same thing is happening in the cell cycle also. Its constituent particles (atoms) may be different but its process is same.
!!That means Cells are the stars of our body Universe..!! Still yet we
don’t know confidently how the planets were formed.

Ø Tissue
Is a group of cells that perform a similar function. These are in unicellular organisms. Four categories of tissue in the human body,
i) Epithelial tissue:-Covers body and organ surface, line body cavities and forms glands. Is involved with protection, absorption, excretion, secretion, diffusion and filtration.
ii) Connective tissue:-Binds, supports and protects body parts, stores energy and minerals.
iii) Muscle tissue:-Contracts to produce movement.
iv) Nervous tissue:-Initiates and transmits nerve impulses that coordinate body activities.
Tissues act as group of stars or planets in the human body universe.               Figure 1.7: Types of tissue

Ø Types of star cluster
The group or cluster of stars has known types such as,
i) Open cluster:-It contains from a dozen to many hundreds of stars, usually in an unsymmetrical arrangement.
ii) Globular cluster:-It contains from thousands to hundreds of thousands of stars closely packed in a symmetrical, roughly spherical form. The open cluster and globular cluster similarly as epithelial tissues and connective tissues. From this point of view, more group of stars we don’t know yet..! According to this, other discoveries and studies of star clusters will be essayer than now.
!!! Cells are stars and tissues are group of stars in human body universe...!!!
                                                          Figure 1.8: Open and Globular cluster
             
                                                  
Ø Organs
It is collection of millions of tissues which group together to perform single function in our body universe. There are almost 78 organs in human body universe which vary according to their size, function or action. Out of 78 organs Skin is larger organ with respect to size and weight. The major organ in the body of human is the brain, which is primarily responsible for performing all the functions and actions of the body. With the preview of earlier sections, the Organs are galaxies and group of organs are the group of galaxies. The organs and group of organs are galaxies and group of galaxies in our human body universe.Ø Formation of Galaxies
Till yet we really don’t know how various galaxies are formed and how
they took many shape that we see today. But we do have some ideas about their origins and evolution.
Shortly after blast of big bang about 14 billion years ago, collapsing gas
and dust clouds might have led to the formation of galaxies.
Interactions between galaxies, specifically collisions between galaxies play an important role in their evolution.
By the Hubble’s law lead to the idea that, the universe is expanding.
We can estimate the age of the universe based on the rate of expansion.
Because some galaxies are billions of light years away from us, we can
discern that they formed fairly soon after the big bang (as you look deeper and deeper into the space, you will see further back in time). Most galaxies formed early but data from NASA’s Galaxy Explorer (GALEX) telescope indicate that some new galaxies have formed relatively recent within the past few billion years.
Most of theories about the early universe make two assumptions..
1. It was filled with hydrogen and helium.
2. Some areas were slightly denser than others.
From these assumptions, astronomers believe that the denser areas
slowed the expansion slightly, allowing gas to accumulate in small protogalactic cloud. In this cloud, gravity caused the gas and dust to collapse and form stars. These stars burnt out quickly and become globular clusters but gravity continued to collapse the clouds. As the clouds collapsed they form rotating disk. The rotating disk attracted more gas and dust and formed galactic disk. Inside the galactic disk new stars formed.
What remains on the outskirts of the original cloud were globular clusters and the halo composed of gas, dust and dark matter.
First solve the question that we know exactly how the galaxies were
formed in the universe.....???
Still answer is mysterious.....Right !!
If we observe how the organs were formed in our body universe then
maybe we will reach at unique solution that of how the galaxies were
formed..!!
Ø Brain of Human and Cosmos
The human brain is one of the largest and most complex organ in the human body universe. It is made up of more than 100 billion nerves that
communicate in trillions of connections we call them as synapses. The
function of Synapses is to transfer electrical or chemical signal (information) from one cell to another. The transfer can be from nerve to nerve (nuero-neuro) or nerve to muscle (neuro-myo).
The universe also has its brain but yet we don’t know what it is..??
Also it is communicating with all heavenly bodies, only thing is that we
unaware about this.

                                                          

Figure 1.9: Very small part of Synapses


 We know 5000 synapses in the width of a hair...!!

Ø Mysteries of Universe
Now we need to think about it....
How galaxies were formed...??
What is the brain of  universe...??
How they communicating i.e.which frequency they are using...??
How and who is expanding this universe...??
If we comparatively study our human body universe and big bang universe, may be some unknown mysteries will be solve much earlier than present..........


 Reference and Links
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2010/04/history.
bigbang.jpeg
https://www.google.co.in/cell_evolution_tree_diagram.jpg
http://www.buzzle.com/images/diagrams/cell-division/meiosis1.
jpg
http://www.buzzle.com/images/diagrams/cell-division/meiosis2.
jpg
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/images/
cells/allcell.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/
000/423/overrides/space166-globular-star-clusters_42308_
600x450.jpg
http://scienceblogs.com/startswithabang/files/2011/03/heic0603c.
jpeg
http://www.freethought-forum.com/images/anatomy4/interphase.
gif
http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2011/332/b/1/mitosis_diagram_
by_l1ke20n1njas-d4hmraq.png
http://www.speed-light.info/images/star_nova.jpg
http://ridge.icu.ac.jp/gen-ed/cell-lect-gifs/09nucleus-diag.
GIF
http://s1197.photobucket.com/user/kevintanzm/media/tissue.
jpg.html
http://blog.sciencekicksass.com/wp-content/uploads/2013/10/
iStock_000025371965XSmall.jpg
Writer:

If you want to contact with the Author: kumbharvishal3@gmail.com