Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Μερική έκλειψη Ήλίου

20 Μαρτίου 2015
Σαλαμίνα Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

Εδώ το μικρό μας βίντεο