Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Ταυτόχρονη γέννηση Αστέρων και Πλανητών !

Η Μεγάλη Χιλιοστομετρική/Υποχιλιοστομετρική Συστοιχία ραδιοτηλεσκόπιων της Ατακάμα, (ALMA Atacama Large Millimeter/submillimeter Array -- an array of radio telescopes), αποκάλυψε μια συναρπαστική διαδικασία σχηματισμού αστεριών και πλανητών, στην οποία νεαρά άστρα και πλανήτες αναπτύσσονται ταυτόχρονα !

Ο "HD 142527" είναι ένα νέο αστέρι που βρίσκεται περίπου 450 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Ένας περιστρεφόμενος δίσκος αερίου και κοσμικής σκόνης περιβάλλει το άστρο, ενώ ρέουν  δύο ρεύματα φυσικού αερίου που διατρέχουν κατά μήκος το κενό που βρίσκεται σε αυτό το δίσκο. Αυτές είναι οι πρώτες άμεσες παρατηρήσεις αυτών των ρευμάτων, τα οποία αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί από γιγάντιους πλανήτες που ‘’καταβροχθίζουν’’ αέρια καθώς μεγαλώνουν, και τα οποία αποτελούν βασικό στάδιο γέννησης γιγάντιων πλανητών.

Μια ευρέως αποδεκτή και ενδιαφέρουσα θεωρία του σχηματισμού των πλανητών, του λεγόμενου «planetesimal hypothesis» του Viktor Safronov , αναφέρει ότι οι πλανήτες σχηματίζονται από κοσμικούς κόκκους σκόνης που συγκρούονται και κολλάνε μεταξύ τους για να σχηματίσουν ολοένα μεγαλύτερα και μεγαλύτερα σώματα.

Στην εικόνα βλέπουμε μια καλλιτεχνική απεικόνιση  που δείχνει το δίσκο αερίου, ‘’νημάτων’’ και κοσμικής σκόνης που περιβάλλει τον αστέρα HD 142527.

Image credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser    (ESO)/Nick Risinger.

ΠΗΓΗ: Quarks To Quasars