Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Φασματοσκοπία

Του Δημήτρη Γκίκα


Ένα αστέρι εκπέμπει φως σε όλο το συνεχές φάσμα . Όταν το λευκό φως περνάει μέσα από ένα πρίσμα, σχηματίζει ένα ουράνιο τόξο, το φάσμα του. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν το φως από ένα αστέρι περνάει μέσα από το αέριο ενός νεφελώματος - ή και ακόμα την ατμόσφαιρα του αστεριού - συγκεκριμένα χρώματα (ή μήκη κύματος) απορροφώνται από τα στοιχεία που περιέχονται στο αέριο,  παράγοντας σκοτεινές γραμμές πάνω στο συνεχές φάσμα . Αυτό λέγεται ''φάσμα απορρόφησης''. Η ενέργεια που απορροφάται από το αέριο στη συνέχεια εκ νέου εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις, και επίσης τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των χρωμάτων των στοιχείων που υπάρχουν στο αέριο, παράγουν φωτεινές γραμμές σε ορισμένα μήκη κύματος. Αυτό είναι γνωστό ως ''φάσμα εκπομπής''.


Πηγή: http://www.eso.org/public/images/spectroscopy-oli-6/